BSH Drives and Pumps s.r.o.

Factory Michalovce

Továrenská 2
07190 Michalovce
Slovakia

Tel: +421 (56) 6417 404
Fax: +421 (56) 6417 264
Produkty
Motors and Pumps
Životné prostredie
Ďalej obdržite ukazovatele o životnom prostredí a ďalšie informácie o aktivitách závodu v oblasti životného prostredia. Viac...
 
BSH Drives and Pumps s.r.o.
Factory Michalovce

Michalovce - Headquarter

Výrobným programom závodu v Michalovciach je produkcia elektromotorov pre práčky, sušičky, umývačky riadu. Závod vyprodukuje ročne viac ako sedem miliónov motorov. Viac ako 80 % sa neskôr ocitne v BSH-produktoch. Celý objem výroby je určený na export. Vysoké požiadavky na kvalitu si vyžadujú vysoký technologický štandard, ktorý spoločnosť so svojimi skúsenosťami v akustike, ako aj v bezdotykových a optických metódach v porovnaní s ostatnými európskymi podnikmi spĺňa. Veľký dôraz kladieme na nehlučné motory. Za týmto účelom sa v areáli závodu nachádza špeciálne testovacie laboratórium, kde sa vykonávajú výstupné testy motorov a kompletných výrobkov. Moderný software umožňuje rýchle a kvalitné dimenzovanie motora.