Kontakti

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slovenija

Telefon: +386 (3) 83 98 222
Faks: +386 (3) 83 70 589
Več

Proizvodni program

Mali gospodinjski aparati na motorni pogon

  • Univerzalni kuhinjski aparati
  • Sekljalniki
  • Solo sekljalniki
  • Mešalniki
  • Dodatni pribor
     

Termični aparati

  • Popolnoma avtomatski espresso kavni aparati
  • Aparati Tassimo za pripravo toplih napitkov
Okolje

Tukaj najdete okoljske kazalce in ostale informacije o naših aktivnostih na področju ravnanja z okoljem.
Več...

 

Tovarna Nazarje 

Tovarna BSH Hišni aparati se nahaja v Nazarjah v Zgornji Savinjski dolini, kjer se je leta 1970 pričela proizvodnja malih gospodinjskih aparatov, od leta 1974 pa se v njej izdelujejo mali gospodinjski aparati na motorni pogon. Danes poleg le-teh proizvodnja obsega tudi aparate za pripravo hrane in napitkov. Letno tovarna izdela skupno več kot 7 milijonov aparatov.

V zadnjem desetletju se je tovarna iz proizvodnega obrata razvila v sodoben center za razvoj in proizvodnjo vseh motoričnih malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane ter tehnološko zahtevnejših termičnih aparatov za pripravo napitkov z višjo dodano vrednostjo. Vključena je v razvojno in produktno mrežo skupine BSH in zanjo veljajo enake smernice in standardi kot za vse ostale proizvodne lokacije znotraj skupine. Izdelki, razviti in proizvedeni v Nazarjah, se na svetovnem trgu pojavljajo pod blagovnimi znamkami Bosch, Siemens, Profilo in Ufesa.

Leto 2007 je zaznamovala 7 milijonov evrov vredna naložba v širitev in spremembo proizvodnega programa, ki je omogočila podvojitev obsega proizvodnje. Leto 2008 je tako bilo leto velikega skoka prihodkov in količine izdelanih aparatov. V februarju 2008 je stekla proizvodnja aparatov Bosch Tassimo za pripravo toplih napitkov in do konca leta je bilo izdelanih že več kot milijon kosov. Sredi leta 2008 pa so bili proizvedeni že prvi popolnoma avtomatski espresso kavni avtomati Siemens EQ7. S tema izdelkoma se je podjetje BSH Hišni aparati podalo v nov segment malih gospodinjskih aparatov – med termične aparate in aparate z višjo dodano vrednostjo.

Z namenom zagotoviti odličnost poslovanja je bil leta 1996 v podjetju razvit sistem zagotavljanja kakovosti ISO 9001 (08/94). V letu 2002 smo v podjetju nadgradili sistem zagotavljanja kakovosti s pridobljenim standardom ISO 9001: 2000, v letu 2011 pa se je izvedla ponovna recertifikacija, s tem pa smo pridobili certifikat ISO 9001: 2008.

V politiki kakovosti so začrtana načela podjetja in z upoštevanjem le teh, se trudimo, da s svojim vestnim, kakovostnim delom pripomoremo, da nam stranke zaupajo. Glavni dejavniki za uspeh podjetja so prav gotovo visoka kakovost, inovacije v mednarodni konkurenci ter naši sodelavci. Svoje podjetje razumemo kot globalno mrežo, ki temelji na odprtem dialogu med različnimi ljudmi iz različnih kultur. Pri doseganju uspeha imajo zelo pomembno vlogo obojestransko spoštovanje in poštenost ter partnersko vodenje.

Naše podjetniško delovanje je usmernjeno v donosno rast, stalno povečevanje vrednosti in dolgoročno gospodarsko varnost podjetja BSH.Skrb za znamko naših družbenikov je za nas naloga in dolžnost hkrati. Zato stalno izboljšujemo konkurenčni položaj in si zagotavljamo svobodno delovanje pri načrtovanju prihodnosti.

O ustreznosti ravnanja z okoljem ter o nenehnem prizadevanju za trajnostni razvoj priča tudi že leta 2001 pridobljen certifikat ISO 14001. V skladu s politiko družbene odgovornosti skupine BSH se v podjetju premišljeno izkoriščajo naravni viri in preverjajo ter zmanjšujejo vplivi na okolje. Leta 2006 je podjetje prejelo priznanje za okolju najbolj prijazno slovensko podjetje. 

Poleg socialne odgovornosti, kakovosti, inovativnosti, usmerjenosti na kupce in zaposlene ter uspešne tržne strategije, je varovanje okolja eno bistvenih načel podjetja. Odgovoren odnos do okolja kaže certifikat ISO 14001:1996, ki so ga v letu 2005 prenovili po novem standardu ISO 14001:2004 in v 2008 uspešno opravili recertifikacijsko presojo. Okoljska politika je osnova za osveščeno ravnanje vodstva in zaposlenih ter istočasno za strateške okoljske cilje ter razvoj konkretnih okoljskih ciljev in okoljskih programov.

Skrb za okolje se začne veliko pred dejansko proizvodnjo, v razvojnem oddelku in pri skrbni izbiri materialov ter dobaviteljev. Izdelki so načrtovani tako, da v vsej življenjski dobi ponujajo visoko zanesljivost, smotrno uporabo in okolju prijazno delovanje ter razgradnjo. V izdelke so vgrajeni okolju prijazni materiali, skladni z direktivami RoHS in REACH (direktivi o prepovedi in omejitvi uporabe nevarnih snovi), ki jih je mogoče čim bolj reciklirati (direktiva WEEE o odpadni električni in elektronski opremi).

Odgovoren odnos do narave kaže tudi dejstvo, da je podjetje tudi v letu 2008 uporabljalo »modro električno energijo« (električno energijo iz obnovljivih virov) in to kar v 50% deležu celotne porabe, s čimer občutno zmanjšuje emisije CO2 na globalni ravni.

Oddelek za razvoj in raziskave šteje okoli petdeset vrhunsko usposobljenih inženirjev različnih profilov in predstavlja razvojni potencial podjetja BSH Hišni aparati.

Že leta 1995, ko se je iz Nemčije v Slovenijo prenesel razvoj vseh motoričnih malih gospodinjskih aparatov, se je potrdilo zaupanje matičnega podjetja. S tem je razvojni oddelek v Nazarjah postal kompetenčni center skupine BSH za razvoj motornih in termičnih malih gospodinjskih aparatov. V oddelku se v celoti razvijajo vsi mali aparati za pripravo hrane in večji del aparatov za pripravo napitkov, ki jih skupina BSH trži po vsem svetu. Skupno je v različnih tehničnih službah podjetja zaposlenih preko 100 strokovnjakov in inženirjev.

Usmerjenost v inovativnost in kakovost omogoča podjetju, da je vedno korak pred drugimi. Vsako leto za naložbe v razvoj novih izdelkov nameni šest odstotkov prodaje lastne proizvodnje. Podjetje vloži približno dvajset patentnih prijav na leto, kar ga v Sloveniji uvršča v sam vrh inovatorjev. V letu 2008 je bilo tako prijavljenih kar 14 novih izumov na novih in že uveljavljenih aparatih.

Razvojni center BSH Hišni aparati uspešno povezuje dobre izkušnje iz gospodarstva in znanosti ter redno sodeluje z domačimi ter tujimi univerzami (npr. z Univerzo v Ljubljani in v Mariboru, nemško Technische Universität Illmenau in Inštitutom Jožef Stefan).