Kontakt

BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
Warszawa, 02-222

Telefon +48 (22) 5727 600
Fax +48 (22) 5726 600

informacja@bshg.com

 

Kontakt dla prasy

Andrzej Maślak

Rzecznik prasowy 

E-mail: andrzej.maslak(at)bshg.com 

 Tel. +48 (22) 5727 600

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023973, REGON 012604823, NIP 524-010-46-41, Kapitał zakładowy: 300 000 000 zł