Kontakt

BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

Tel.: +48 (22) 5727 600
Więcej

 

 

Profil firmy 2015

BSH Hausgeräte GmbH to największy producent sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jedna z czołowych firm tej branży na świecie. Spółka powstała w 1967 roku jako joint venture przedsiębiorstw Robert Bosch GmbH z siedzibą w Stuttgart’cie i Siemens AG z siedzibą w Monachium. Obecnie, od stycznia 2015 w całości należy Grupy Bosch. W 2015 r. firma uzyskała przychód roczny w wysokości 12,6 mld euro. Obecnie BSH posiada 42 fabryki w 13 państwach w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji. Łącznie w całej globalnej sieci sprzedaży i obsługi klientów BSH, działa około 80 firm w 47 krajach, zatrudniając ok. 50.000 osób, z których ponad 70% pracuje w Europie.

Więcej
 

 

Warszawa, dnia 26 września 2016 roku 

 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie ogłaszają o planowanym połączeniu tych spółek poprzez przejęcie spółki Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako Spółki Przejmowanej przez spółkę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółkę Przejmującą. 

Zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. spółki niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia z dnia 26.09.2016 roku wraz z załącznikami na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Dokumenty te można pobrać z linków zamieszczonych poniżej:


Uchwała Zarządów Spółek - zatwierdzenie Planu Połączenia (111 KB)

Plan Połączenia Spółek BSH i Zelmer (148 KB)

Projekt Uchwały Zarządu BSH o Połączeniu Spółek (130 KB)

Projekt Uchwały NWZA Zelmer o Połączeniu Spółek (134 KB)

Oświadczenie Zarządu o wartości majątku ZELMER (119 KB)

Oświadczenie Zarządu BSH o stanie księgowym spółki (121 KB)

Oświadczenie Zarządu ZELMER o stanie księgowym spółki (117 KB)
Informacje prasowe

12.04.2016 - BSH Records Most Commercially Successful Year in Its History
Więcej