Βελτιώσεις της BSH για την κατανάλωση ενέργειας και νερού
Download Picture (732 KB)
 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ένας από τα κυριότερους στόχους της BSH είναι η ανάπτυξη και παραγωγή ενεργειακά ωφέλιμων και περιβαλλοντικά φιλικών οικιακών συσκευών. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων μας παγκοσμίως. Παράλληλα, συνεισφέρουμε σημαντικά στη σωστή χρήση των φυσικών πόρων και στην προστασία του κλίματος.
 
Αρχείο Τύπου
Saving Energy: Home Appliances Offer Substantial Potential Περισσότερα